Rekordy   Sezon: 2018   Progresja   Osi±gnięcia
Michał KU¦
imię :  Michał
nazwisko :  KU¦
data ur. :  2003-01-21   (U16) 15 274
płeć :  Mężczyzna
klub :  MLKS Echo Twardogóra
trener :  B.D.
licencja :  Z/0853/17 [2018]
 

  Rekordy

  OUTDOOR   INDOOR

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.0069069862365723 sekund

Administratorem danych osobowych jest Polski Zwi±zek Lekkiej Atletyki z siedzib± przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa. Dane osobowe będ± przetwarzane przez administratora zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 roku Nr 101, poz. 926 ze zm., dalej okre¶lanej jako "Ustawa"), na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 5 Ustawy, w celu prezentacji wyników sportowych, w celach statystycznych i archiwalnych. ¬ródłem danych s± dane własne Polskiego Zwi±zku Lekkiej Atletyki. Administrator umożliwia wgl±d do własnych danych osobowych i zapewnia prawo ich poprawiania. Kontakt statystyka@pzla.pl