Panel administracyjny

PL | EN

Internetowe zgłoszenie do imprezy:

PolskaMan Triathlon 2017

WOLSZTYN, 19.08.2017
Zgłoszenia do 09.08.2017, godz. 23:59:59

REGULAMIN

System zgłoszeń jest: Nieaktywny

ZALOGUJ SIĘ DO ZGŁOSZENIA SPRAWDŹ LISTĘ ZGŁOSZEŃ
Imię:
Nazwisko:
Płeć:
M
K
Data urodzenia:
 
Wybierz miasto/klub z aktualnie zgłoszonych:
lub wpisz nową nazwę klubu lub miasto lub drużynę:
Wybierz narodowość:
Wybierz konkurencję:
dystans sprint | Zgłoszonych: 67 | Opłaconych: 50
dystans krótki | Zgłoszonych: 140 | Opłaconych: 104
dystans średni | Zgłoszonych: 138 | Opłaconych: 101
dystans długi | Zgłoszonych: 97 | Opłaconych: 64
Dodatkowa klasyfikacja:
brak
E-mail kontaktowy:
Pole wymagane w celu korespondencji z organizatorami
Podaj ponownie e-mail:
Powtórz e-mail podany powyżej
Telefon kontaktowy:
Podaj ponownie telefon:
Adres zamieszkania.
Kod pocztowy, miasto
Ulica, numer
 
Oświadczam, że:

- zapoznałem/am się z regulaminem imprezy oraz, że jestem zdolny/a do udziału w zawodach i startuję na własną odpowiedzialność.
- Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych przez Organizatora zawodów.
- Wyrażam zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z moją osobą, a także wyniki z moimi danymi osobowymi mogły być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję a także w celach marketingowych Organizatora i sponsorów.
- Podane dane są prawdziwe, i są mi znane przepisy art. 233 Kodeksu Karnego o odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością.

----------------------------------------

Durch Absenden des Anmeldeformulars bestätige ich, daß

- ich das Reglement der Veranstaltung einwilligend zur Kenntnis genommen habe, meiner Teilnahme keine medizinischen Gründe entgegenstehen und ich auf eigene Gefahr starte,
- ich der Verarbeitung meiner persönlichen Daten zu organisatorischen Zwecken durch den Veranstalter zustimme,
- ich in die Verwendung von Bildern und Filmmaterial sowie Interviews, Ergebnissen und persönlichen Daten durch Radio, Fernsehen und Presse sowie zu Marketingzwecken des Veranstalters und Sponsoren einwillige.
- meine angegebenen Daten wahrheitsgemäß sind (die Vorschriften des Art. 233 Strafgesetz bezüglich unwahrer Angaben finden Anwendung).

----------------------------------------

By submitting the present registration form I confirm

- having read and accepted the Rules of the competition, no medical reasons are opposed to my participation and I start at my own risk,
- I consent that my personal data included in the registration form is processed for the needs of the events organized by the organizer,
- I consent to the use of photos, films and interviews, results and personal data by radio, TV and the press as well as for the organizer´s or sponsors´ promotional purposes,
- that the information provided is true and accurate (provisions of art. 233 criminal law apply).
   
© 2010-2016 by Pilar
DomTel-Sport | ul.Aluchny Emelianow 23 | 76-200 Słupsk | NIP 839-002-80-09 | domtel-sport.pl