Admin panel

PL | EN

The online entry for the event:

3. Gryfiński Transgraniczny Festiwal Biegowy

GRYFINO, 3.05.2017
Entry to 29.04.2017, hour 23:59:59

Terms and Condition

System of entry is: Inactive

LOG IN CHECK START LIST
Name:
Surname:
Sex:
M
F
Birth date:
 
Select city/club from curent list:
but please write in a new name of club or city:
Select nationality:
Select distance:
10 km | Entered: 491 | Paid: 481
21.097 km | Entered: 290 | Paid: 282 | Limit: 300
Additional category:
none
T-Shirt Size:
E-mail:
Field required to correspondence with the organizers
Please write in an e-mail again:
Confirm e-mail
Mobile number:
Confirm mobile number:
Address.
ZIP Code, City
Street,
 
*
Zgodnie z art. 24 Ustawy o Ochronie Danych Osobowych, organizatorzy zawodów: OSiR Gryfino oraz MKS Hermes Gryfino, są administratorami danych osobowych zbieranych w celu organizacji i przeprowadzenia 3. Gryfińskiego Transgranicznego Festiwalu Biegowego. Oświadczam, że zostałem(am) poinformowany(na) o prawie wglądu do moich danych oraz do złożenia wniosków o ich poprawienie. Przekazanie danych osobowych Uczestnika jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek uczestnictwa w 3. Gryfińskim Transgranicznym Festiwalu Biegowym. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w tym do ich udostępnienia przez OSiR Gryfino oraz MKS Hermes Gryfino, a także w celu zamieszczania wyników z biegu oraz na nieodpłatną publikację wizerunku utrwalonego w przekazach telewizyjnych, internetowych, radiu, gazetach, magazynach i umieszczania wizerunku w materiałach promocyjno-reklamowych wydawanych przez organizatora. Ponadto, wyrażam zgodę na przekazywanie mi za pomocą poczty elektronicznej informacji o przyszłych imprezach Organizatora, a także do gromadzenia moich danych do potrzeb administracyjnych i analitycznych. Wyrażam także zgodę na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku utrwalonego w formie fotografii lub zapisu video. Na podstawie par. 2 ust. 1 pkt. 6 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 września 2001 r. w sprawie szczególnych zasad i warunków prowadzenia działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej oświadczam, że jestem zdolny(a) i nie występują w przypadku mojej osoby przeciwwskazania zdrowotne do udziału w 3. Gryfińskim Transgranicznym Festiwalu Biegowym. Zgłoszenie się do zawodów jest równoznaczne z akceptacją powyższego oświadczenia.
   
© 2010-2016 by Pilar
DomTel-Sport | ul.Aluchny Emelianow 23 | 76-200 Słupsk | NIP 839-002-80-09 | domtel-sport.pl