Panel administracyjny

PL | EN

Internetowe zgłoszenie do imprezy:

3. Gryfiński Transgraniczny Festiwal Biegowy

GRYFINO, 3.05.2017
Zgłoszenia do 29.04.2017, godz. 23:59:59

REGULAMIN

System zgłoszeń jest: Nieaktywny

ZALOGUJ SIĘ DO ZGŁOSZENIA SPRAWDŹ LISTĘ ZGŁOSZEŃ
Imię:
Nazwisko:
Płeć:
M
K
Data urodzenia:
 
Wybierz miasto/klub z aktualnie zgłoszonych:
lub wpisz nową nazwę klubu lub miasto lub drużynę:
Wybierz narodowość:
Wybierz konkurencję:
10 km | Zgłoszonych: 491 | Opłaconych: 481
21.097 km | Zgłoszonych: 290 | Opłaconych: 282 | Limit: 300
Dodatkowa klasyfikacja:
brak
Rozmiar koszulki:
E-mail kontaktowy:
Pole wymagane w celu korespondencji z organizatorami
Podaj ponownie e-mail:
Powtórz e-mail podany powyżej
Telefon kontaktowy:
Podaj ponownie telefon:
Adres zamieszkania.
Kod pocztowy, miasto
Ulica, numer
 
*
Zgodnie z art. 24 Ustawy o Ochronie Danych Osobowych, organizatorzy zawodów: OSiR Gryfino oraz MKS Hermes Gryfino, są administratorami danych osobowych zbieranych w celu organizacji i przeprowadzenia 3. Gryfińskiego Transgranicznego Festiwalu Biegowego. Oświadczam, że zostałem(am) poinformowany(na) o prawie wglądu do moich danych oraz do złożenia wniosków o ich poprawienie. Przekazanie danych osobowych Uczestnika jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek uczestnictwa w 3. Gryfińskim Transgranicznym Festiwalu Biegowym. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w tym do ich udostępnienia przez OSiR Gryfino oraz MKS Hermes Gryfino, a także w celu zamieszczania wyników z biegu oraz na nieodpłatną publikację wizerunku utrwalonego w przekazach telewizyjnych, internetowych, radiu, gazetach, magazynach i umieszczania wizerunku w materiałach promocyjno-reklamowych wydawanych przez organizatora. Ponadto, wyrażam zgodę na przekazywanie mi za pomocą poczty elektronicznej informacji o przyszłych imprezach Organizatora, a także do gromadzenia moich danych do potrzeb administracyjnych i analitycznych. Wyrażam także zgodę na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku utrwalonego w formie fotografii lub zapisu video. Na podstawie par. 2 ust. 1 pkt. 6 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 września 2001 r. w sprawie szczególnych zasad i warunków prowadzenia działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej oświadczam, że jestem zdolny(a) i nie występują w przypadku mojej osoby przeciwwskazania zdrowotne do udziału w 3. Gryfińskim Transgranicznym Festiwalu Biegowym. Zgłoszenie się do zawodów jest równoznaczne z akceptacją powyższego oświadczenia.
   
© 2010-2016 by Pilar
DomTel-Sport | ul.Aluchny Emelianow 23 | 76-200 Słupsk | NIP 839-002-80-09 | domtel-sport.pl