Admin panel

PL | EN

The online entry for the event:

III Bieg Czterech Generałów

NOWY DWÓR MAZOWIECKI, 18.09.2016
Entry to 14.09.2016, hour 16:00:00

Terms and Condition

System of entry is: Inactive

LOG IN CHECK START LIST
Name:
Surname:
Sex:
M
F
Birth date:
 
Select city/club from curent list:
but please write in a new name of club or city:
Select nationality:
Select distance:
10 km | Entered: 850 | Paid: 849 | Limit: 850
Additional category:
none
Mieszkańcy powiatu nowodworskiego
E-mail:
Field required to correspondence with the organizers
Please write in an e-mail again:
Confirm e-mail
Mobile number:
Confirm mobile number:
Address.
ZIP Code, City
Street,
 
Przekazaniem do organizatora prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji organizacyjnych oraz informacji o przyszłych imprezach, treści handlowo-marketingowych partnerów i sponsorów imprezy, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne ( zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., Dz. U. nr 33, poza 883.)
Zgodnie z par.2 ust.1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 września 2001r. w sprawie szczególnych zasad i warunków prowadzenia działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej każdy z uczestników oświadcza, że jest zdolny do udziału w Biegu Czterech Generałów a w szczególności nie występują w przypadku jego osoby przeciwwskazania zdrowotne do udziału w w/w biegu. Jednocześnie oświadcza także, ze bierze udział w zawodach na własna odpowiedzialność i w związku z tym zrzeka się wszelkich roszczeń i odszkodowań ze strony organizatorów z tytułu uszczerbku na zdrowiu, wypadków czy strat materialnych poniesionych w czasie zawodów
   
© 2010-2016 by Pilar
ZAPŁAĆ ONLINE PRZEZ dotpay
PŁATNOŚĆ PO ZALOGOWANIU

DomTel-Sport | ul.Aluchny Emelianow 23 | 76-200 Słupsk | NIP 839-002-80-09 | domtel-sport.pl